Statsminister Magdalena Andersson (S).
Statsminister Magdalena Andersson (S). Bild: Claudio Bresciani/TT

Statsministerns besked: Coronarestriktionerna tas bort

Alla coronarestriktioner tas bort den 9 februari, det meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) under torsdagens pressträff.
– Jag kan säga att det börjar bli dags att öppna upp Sverige igen, sade statsministern.

ANNONS
|

Statsminister Magdalena Andersson och Folkhälsomyndigheten kallade till pressträff om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin under torsdagsmorgonen. På pressträffen deltog också Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och socialminister Lena Hallengren (S).

Restriktionerna tas bort den 9 februari

Under pressträffen meddelande regeringen att coronarestriktionerna kommer att slopas den 9 februari.

– Jag kan säga att det börjar bli dags att öppna upp Sverige igen, sade statsminister Magdalena Andersson (S) och fortsatte:

– Det förbättrade kunskapsläget, läget inom vården och de kraftigt ökade vaccinationerna gör att vi kan öppna upp samhället. Därför slopas restriktionerna från den 9:onde februari.

Allmänna råd och rekommendationer som upphör den 9 februari

• Rådet till kollektivtrafik om att behålla turtäthet.

• Rådet om munskydd vid trängsel i kollektivtrafik.

• Rådet till alla enskilda som har möjlighet att arbeta hemma.

• Råden till arbetsgivare.

• Rådet till föreningar för kultur, idrott och fritid att avstå från att arrangera cuper och läger inomhus upphör.

• Rekommendationen om delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna.

Källa: Folkhälsomyndigheten

”Fortsätt stanna hemma när du är sjuk”

Dock meddelande regeringen att man ska fortsätta att stanna hemma när man är sjuk. Men också att restriktioner för ovaccinerade kommer att ligga kvar.

ANNONS

– För det första alla bör fortsatt vaccinera sig. Vi gör det för att skydda oss själva och andra. För det andra stanna hemma när du är sjuk. För det tredje, är du ovaccinerad har du en mycket mycket hög risk för att bli sjuk i covid-19. Undvik stora folksamlingar och vaccinera dig, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Myndighetsrekommendationer efter den 9 februari

• Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Vill ta bort klassningen som en allmänfarlig sjukdom

Folkhälsomyndigheten kommer att lämna in en hemställan om att klassa covid-19 som en anmälningspliktig sjukdom i stället för en allmänfarlig sjukdom. Detta kräver dock beslut i både regeringen och riksdagen.

– Regeringen kommer att lämna in en hemställan. Den samlade bedömningen är att vi kan börja avvecklingen, säger Lena Hallengren.

En hemställan om att ta bort deltagarantalet har också att lämnats in, i dag, den 3 februari. Det betyder att deltagarantalet för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, privata sammankomster och mässor kommer att slopas.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari

• Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

• Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.

• Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.

• Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

ANNONS