Spermaskandalen: Nu kommer den externa granskningen

Nu presenteras den externa utredning som Region Halland beställt angående spermaskandalen på sjukhuset i Halmstad. Den pekar bland annat på att verksamheten var känd av såväl anställda som av sjukhusets ledning.