Sopor i naturen upprör: ”Det är svineri”

Framför en skylt med uppmaningen att inte skräpa ned står en hög med sopsäckar innehållande diverse avfall. Svineri, enligt boende i området. Dessutom blir det ofta kommunen som får städa upp.
– Om vi misstänker miljöbrott är vi skyldiga att göra en åtalsanmälan, säger Ulrika Pettersson på förvaltningen miljö och hälsa.

Redan kund? Logga in här