Socialtjänsten i Kungsbacka anmäls för nekande av tolkar

Enligt en Ivo-anmälan nekar Socialtjänsten i Kungsbacka icke svensk-talande personer tolk när de söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten tillbakavisar anklagelsen.