Skolkränkningarna ökar – skolchefen svarar

Antalet kränkningsanmälningar har nästan femdubblats på tre år. Nya skolchefen Stigert Pettersson har teorier kring varför det ser ut som det gör.
– Vi är medvetna om ökningen, och det är bra att vi har blivit bättre på att upptäcka kränkningar, säger han.