Skolan använder skrivövningar för att eleverna ska klara matten

Först fick Skolverkets nya strategi för digitala verktyg i skolan svidande kritik. Strax därpå visade en internationell studie att var femte svensk tioåring har svårt att läsa – vilket delvis kan bero på att digitala läromedel tagit över fysiska böcker.
Försteläraren Annika Linell i Kungsbacka har arbetat med skrivövningar i flera år och ser resultat, inte minst vad gäller matte.