SD ger Alliansens regionbudget passivt stöd

Allianspartierna i Region Halland ser ut att kunna andas ut. Trots att man inte längre har egen majoritet i regionfullmäktige kommer man troligtvis att få igenom sin budget med passivt stöd av Sverigedemokraterna. I gengäld har två nya satsningar tagits med i Alliansens budgetförslag – höjt ob-tillägg för nattarbetande undersköterskor och fler tjänster för ST-läkare.