Satsning på BUP i Halland

Tio miljoner kronor satsas på barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. En ökning av antalet patienter, inte minst på grund av pandemin, ligger bakom satsningen. Kungsbacka får därmed en av två nya avdelningar för unga med psykiska besvär.