Satelliter ska kontrollera lantbrukarnas EU-stöd

Nu är det slut med mänskliga kontroller av lantbrukarnas odlingsskiften. Med start i år tar två satelliter över arbetet.
– Det är en vision att komma i från så många fältbesök som möjligt, säger Anders Forsberg, chef för geodataenheten på Jordbruksverket.