Sara Hedrenius om utredningens nya slutsatser: ”Bra besked”

Sara Hedrenius, som själv överlevde Estoniaförlisningen, välkomnar Haverikommissionens senaste slutsatser om den tragiska natten 1994. De slår fast att fartyget inte var sjövärdigt och att det aldrig borde fått segla längre från land än 20 sjömil.
– Bra och tydliga besked, nästa steg borde bli att göra en riktig utredning av allt som hänt, säger hon.