Så står Ringhals rustat för jordskalv

Måndagens jordskalv, norr om Varberg, var det kraftigaste som uppmätts i området på nära sju år. Men på Ringhals egna mätare registrerades inte ens skalvet.