Så smakar maten i det omtalade torghuset

Bruna kiosken på Kungsbacka torg har varit debatterad sedan den byggdes. Verksamheterna har avlöst varandra, nu säljs där hamburgare. Kungsbacka-Posten har lunchkollat Firehouse kitchen.