Så ska 20-åringar klara av att döda för Sveriges skull

När vi möter värnpliktiga Sofia Heuman och Vidar Jarl på övningsfälten på Nyårsåsen och i Ringenäs har Sverige nyligen blivit medlem i Nato.
Förutom att de får svara på om de kan tänka sig att bli skickade till Baltikum – för att försvara Natos yttre gräns – får de den svåraste frågan av alla:
Kan de tänka sig att döda en annan människa?