Arkivbild: Håkan Johansson
Arkivbild: Håkan Johansson Bild: Håkan Johansson

Så ser planen ut för massvaccineringen i Halland

Bristen på vaccin ställer till det rejält i Region Hallands tidsplanering, men förberedelserna för den sista fasen – ”massvaccineringen” – pågår ändå för fullt. Nu är planen att kunna börja vaccinera 18-59-åringar i början av maj och att 90 procent av de som vill vaccinera sig ska ha fått sin första dos i början av juni.

ANNONS

– Hade vi bara haft mer vaccin så hade vi gärna vaccinerat snabbare och jag förstår den frustration som många känner. Även på vårdcentralerna, som bemannat upp och förberett sig, finns en besvikelse, säger Karin Hesselgard, chef för närsjukvården i Halland.

Problemet med försenade leveranser av vaccin är samma i hela landet. Sveriges Kommuner och Regioner visar på denna bild hur leveranserna successivt väntas öka och  kulminera i juni.
Problemet med försenade leveranser av vaccin är samma i hela landet. Sveriges Kommuner och Regioner visar på denna bild hur leveranserna successivt väntas öka och kulminera i juni. Bild: Sveriges Kommuner och Regioner

Regionens tidsplan har redan justerats flera gånger och ännu återstår ett antal frågetecken som kan påverka vaccinationstakten. Kommer exempelvis fler vaccin att godkännas av EU inom kort och vilka mängder kan Sverige räkna med att få av dem?

– Halland står bakom det nationella målet om att alla ska erbjudas vaccin under första halvåret, men vi kan inte påverka leveranserna av vaccin. Ansvaret för dem ligger på statliga myndigheter. För att vi ska kunna gå i mål till halvårsskiftet behöver vi få tillgång till mer vaccin tidigare, konstaterar Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

ANNONS
Den röda linjen i diagrammet visar Region Hallands förmåga att vaccinera och den svarta faktisk och beräknad tillgång på vaccin. ”Vi har en större förmåga att vaccinera än vad vi har tillgång på vaccin”, konstaterar biträdande smittskyddsläkare Maria Löfgren.
Den röda linjen i diagrammet visar Region Hallands förmåga att vaccinera och den svarta faktisk och beräknad tillgång på vaccin. ”Vi har en större förmåga att vaccinera än vad vi har tillgång på vaccin”, konstaterar biträdande smittskyddsläkare Maria Löfgren. Bild: Region Halland

Vaccinationscentralerna öppnar i april

Men trots osäkerheten kring leveranser så är planeringen av samtliga faser i full gång. I vecka 15 väntas fas 3 kunna starta, som bland annat omfattar 60-64-åringar och 18-59-åringar i riskgrupper. Och i vecka 18, alltså i början av maj, är nuvarande prognos att den sista fasen ska dra igång.

– Det har ju gjorts en del förändringar av vilka som ingår i de olika faserna, men en stor del av hallänningarna är fortfarande kvar i fas 4. Både i fas 3 och fas 4 kommer man att kunna boka tid på vilken vårdcentral man vill eller på en vaccinationscentral. Det är alltså inte listningen som styr var man kan vaccinera sig, berättar Karin Hesselgard och fortsätter:

– Till att börja med kommer vaccinationscentralerna att komplettera öppettiderna på vårdcentralerna och ha öppet kvällar och helger, men när vi får tillgång till mer vaccin är tanken att de ska ha öppet 7-20 på vardagar och 8-18 på helger.

Som HP tidigare berättat så kommer det att finnas fyra så kallade vaccinationscentraler runt om i Halland och för södra Hallands del är det Halmstad Arena som kommer att användas. I Kungsbacka är det Tingbergshallen som är aktuell.

Får hjälp av frivilligorganisationer

Malin Larsson är projektledare för vaccinationslokalerna i Halland:

ANNONS

– Planeringen är i stort sett klar och allt löper på enligt plan. I Halmstad har vi ett bra samarbete med Halmstad Arena som bistår i arbetet. Det handlar om allt från att få till flöden och infrastruktur till möblering och kommunikationsmaterial. Det kommer vara olika utförare i de olika centralerna men i Halmstad så har närsjukvården tagit på sig att sköta vaccinationerna, berättar hon.

Utöver detta pågår också arbetet med att bemanna centralerna med servicepersonal.

– Med hjälp av Länsstyrelsen och deras nätverk så har vi sökt frivilligresurser och gensvaret har varit stort. Tillsammans med frivilligorganisationer gör vi nu upp avtal med de som kommer arbeta på centralerna. Det handlar i första hand om att se till att arbetet flyter på väl och att man som invånare ska känna sig väl omhändertagen i samband med vaccinationen, säger Malin Larsson.

Extra vaccinatörer ska upphandlas

Som en reservlösning kommer Region Halland också att göra en upphandling av fler vaccinatörer.

– Vi kommer att skriva ett ramavtal, som innebär att vi kan avropa hjälp om det uppstår toppar. Det kan vara mindre privata vårdgivare eller större företag. Kravet är bland annat att de kan erbjuda en fysisk plats i Halland och att de ansluter sig till vårt bokningssystem, säger Karin Hesselgard.

ANNONS

Även Hallands 46 vårdcentraler kommer att ha stor frihet att utforma vaccinationen utifrån sina förutsättningar:

– Vid den vanliga vaccinationen mot säsongsinfluensa fanns det de som provade att ha ”drive through”, så det finns stora möjligheter att vara kreativ, men vi har inte planerat för ”drive through” vid vaccinationscentralerna, säger Karin Hesselgard.

90 procent vaccinerade i början av juni

För samtliga hallänningar gäller att man ska invänta ett brev från Region Halland, där man bjuds in att boka sin tid för vaccination. Den digitala bokningen fick tillfälligt stängas ned, efter att fel personer börjat boka tider, men öppnar upp igen den 11 mars. I fortsättningen krävs dock inloggning med bank-id för att boka digitalt. Alternativet är att boka tid via telefon enligt anvisningar i brevet.

– Enligt de prognoser vi har idag så kommer 90 procent av de som vill vaccinera sig att ha fått sin första dos vaccin i vecka 22 eller 23, säger Maria Löfgren.

Om det kommer att bli en åldersprioritering även inom sista fasen, det vill säga om 50-plussare kommer att erbjuds vaccin före 18-åringar, är fortfarande oklart:

– Folkhälsomyndigheten har ännu inte gjort någon prioriteringsordning inom denna fas. Det blir förmodligen tillgången på vaccin som styr det, säger Karin Hesselgard.

Fakta: Senaste tidsplanen för vaccination

Hallands vaccinationsplan den 2 mars:

Fas 1: Boende på äldreboenden, vårdnära personal inom äldreomsorg, personer med hemtjänst eller hemsjukvård och samboende med dessa. Startade vecka 52.

Fas 2: Personer som är 65 år och äldre, personer som har insatser enligt LSS, personer som är transplanterade eller får dialys och deras samboende samt vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära. Startade vecka 7.

Fas 3: Personer som är 60-64 år, övriga vuxna i riskgrupper samt personer som har svårt att följa råd om smittskydd (exempelvis hemlösa). Beräknas starta vecka 15.

Fas 4: Alla övriga vuxna. Beräknas starta vecka 18.

ANNONS