Så mycket skada gör granbarkborren i Halland

Under 2022 har granbarkborren dödat över 5 miljoner kubikmeter gran i Sverige. Halland hör till de områden som varit mest skonade. Men torra somrar kan skapa problem.