Så många barngrupper i Kungsbacka är för stora

Nästan var femte barngrupp i förskolan i Kungsbacka är större än rekommendationen.
Samtidigt blir de stora barngrupperna färre och kommunens siffror är betydligt bättre än rikssnittet, enligt statistik från Skolverket.