Så blir nya jätteområdet med bostäder i Frillesås

När planbeskedet skickades in, så var tanken 90 bostäder. Antalet har sedan mer än dubblats. Nu säger detaljplanen 190 bostäder centralt i Frillesås.
– Det lär skapa mer liv på orten, säger Johanna Vinterhav, planarkitekt.