S vill få ett slut på historielösa gator

Socialdemokraterna vill ge vägar och gator i Kungsbacka en större koppling till ortens historia. Adressen du bor på ska anknyta till personer, platser och händelser från förr.