S-topp föreslår sänkta politikerlöner i Kungsbacka: ”Inte rimligt idag”

Socialdemokraternas toppkandidat Magdalena Sundqvist tar strid mot kommunalrådens höga löner i Kungsbacka. I en motion till fullmäktige föreslår hon en sänkning av politikertopparnas ersättningar.
– Dagens nivåer är inte rimliga, säger hon.

ANNONS
|

2018 höjde Kungsbacka ersättningarna för de högsta politikerna med 18 procent på ett bräde. Höjningen gav kommunstyrelsens ordförande en årslön på över miljonen, och låg högre än vad riksdagsledamöterna fick i arvode.

Lönetoppningen i Kungsbacka motiverades med att toppolitikerna behövde tjäna mer än de högsta tjänstemännen.

Men kritiken blev hård och debatten flödade om vad som egentligen var rimligt att tjäna som folkvald politiker.

Nu tar Socialdemokraterna i Kungsbacka strid om de höga politikerlönerna. Magdalena Sundqvist, partiets toppkandidat inför valet i höst, står bakom en motion till fullmäktige om att sänka ersättningarna för kommunalråden.

– Idag är arvodena inte rimliga, vi behöver komma ner till en mer rimlig nivå. Vi är förtroendevalda, men det går inte att behålla förtroendet om ersättningarna ligger så här högt. Vi måste kunna visa att vi inte sitter där vi gör för pengarna, säger hon.

ANNONS

Olika branscher

Sundqvist avfärdar diskussionen om att politiker behöver tjäna mer än tjänstemännen.

– Vi är i två helt olika branscher. I förtroendebranschen handlar det om att man har ett förtroendeuppdrag, där man som folkvald vill göra något bra för samhället.

Vad som är en rimlig nivå kan diskuteras, medger Sundqvist, men ersättningen behöver justeras nedåt.

– Om man undantar kommunstyrelsens ordförande, som har det högsta arvodet, så ligger Kungsbackas arvoden för kommunalråden på lite drygt 80 000 i månaden. En riksdagsman har drygt 70 000, så en sänkning med 10 000 vore ett steg åt rätt håll, säger hon.

Riksdagen riktmärke

Just riksdagsmannalönerna är ett ofta använt riktmärke i resten av Sverige när det gäller vilka löner de högsta politikerna ska ha.

I motionen till fullmäktige föreslår Socialdemokraterna att arvodesberedningen ska få uppdraget att se över hur en sänkning ska gå till. Det är en särskild grupp politiker som jobbar med den ofta känsliga frågan om de egna ersättningarna. Beslutet tas sedan av fullmäktige, på arvodesberedningens rekommendation.

Sundqvist vill se att förslaget om sänkta politikerlöner hanteras så snart det går, och inte göms undan i en utredning.

– Jag hoppas att det finns de som håller med och vågar debattera den här frågan. Men framför allt vill jag se en snabb hantering av den här motionen. Det ska inte behöva ta flera år innan det här förslaget kommer upp för beslut, säger hon.

ANNONS

Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande och Kungsbackas högsta politiker, får 1 067 000 kronor i ersättning för sitt uppdrag. Hon menar att det alltid går att diskutera vad som är rimligt.

– Men jämför man oss med riksdagsmännen, så har de mängder av andra ersättningar utöver arvodet från riksdagen. Vi har bara arvodet, rakt av. Och ska vi få politiker att ställa upp och ta de här uppdragen, då måste de också få en skälig ersättning, säger hon.

Ersättningen till Lisa Andersson är den absolut högsta i Kungsbackapolitiken. De övriga kommunalråden, Eva Borg (S) och Fredrik Hansson, får drygt 970 000 om året, och Liberalernas Monica Neptun har 921 000 i årsarvode.

LÄS MER:Politikerlöner höjs igen – gruppledarnas arvoden fördubblas: ”Helt rimligt”

LÄS MER:SD–Boulwén vill öppna för högre arvoden – kritiseras hårt: ”Girighet”

LÄS MER:Så mycket tjänar toppolitikerna i Göteborgsområdet

ANNONS