Risk för våld och hot på Varlaskolan – granskas

Arbetsmiljöverket har granskat Varlaskolan. Myndigheten har hittat flera brister på den stora högstadieskolan. Det handlar framförallt om risken för våld. Enligt rapporten kan inte de anställda ”utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet”.
– Hoten mot skolpersonal har ökat, säger Lisa Sjölin Eking, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.