Rejält fyllekalas under midsommarhelgen i Kungsbacka

Det blev en intensiv midsommarhelg för polisen i Kungsbacka med flera snabba utryckningar. Ulf Eriksson, stationsbefäl vid polisen summerar helgen som stökig och bråkig.
– Det blev en midsommar med mycket folk längs kusten och en hel del fylla och bråk.