Region Hallands satsning för att motverka självmord

Region Halland tar nu ett delvis nytt grepp för att motverka självmord. Närsjukvården involveras ytterligare i det förebyggande arbetet när suicidpreventionssamordningen delas upp på två tjänster.