Region Halland erbjuder gratis vaccination för vuxna

Region Halland har beslutat att erbjuda vaccination kostnadsfritt för vuxna som anses ha ett otillräckligt skydd. Det fastställde Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde.