Regeringen säger ja till två vindkraftparker till havs

Regeringen säger ja till vindkraftparkerna Kattegatt Syd och Galene utanför Varberg och Falkenberg. Beslutet innebär att över hundra verk byggs utanför Hallandskusten.