Ärendet med de överklagade ljusmasterna måste nu prövas igen, när kommunen hittat flera gamla överklaganden som inte diarieförts. ”Alla kan göra misstag, men det här ska inte kunna hända igen", säger Hanna Ståhl, chef för bygglovavdelningen.
Ärendet med de överklagade ljusmasterna måste nu prövas igen, när kommunen hittat flera gamla överklaganden som inte diarieförts. ”Alla kan göra misstag, men det här ska inte kunna hända igen", säger Hanna Ståhl, chef för bygglovavdelningen. Bild: Mats H Ljungqvist

Överklaganden glömdes bort – i nästan ett år

Flera grannar runt Rydets IP överklagade kommunens planer på att bygga höga belysningsmaster. Nu har kommunen hittat flera bortglömda överklaganden som måste prövas på nytt.
– Alla kan göra misstag, detta ska inte upprepas, säger Hanna Ståhl, chef på bygglovsavdelningen.

ANNONS
|

För ungefär ett år sedan fick grannarna runt idrottsplatsen i Rydet veta att kommunen planerade 24 meter höga belysningsstolpar runt anläggningen. Upprördheten var stor. De menade att kommunen mörkat vad som var på gång och att belysningen skulle spilla rakt in i vardagsrummen på kvällarna.

– Det är klart att det kommer att påverka oss. Vi kommer att få störande ljus rakt in i huset, sade en av grannarna till Kungsbacka-Posten för drygt ett år sedan.

Bygglovet överklagades också av ett stort antal personer som bor runt idrottsplatsen. Länsstyrelsen, som prövar överklagade bygglov, gick ändå på kommunens linje och beviljade belysningsstolparna.

ANNONS

Men nu har bygglovsavdelningen hittat ett antal bortglömda överklaganden som aldrig diarieförts, och som därför inte gått vidare för prövning av länsstyrelsen. Kommunen har fått göra en så kallad ”rättidsprövning”, eftersom ett överklagande normalt ska ske inom tre veckor från att beslut fattats. Lite förenklat innebär rättidsprövningen att de klagande nu godkänns som inskickade i rätt tid, trots att de egentligen är ett år för gamla.

– Vi missade dessa i samband med att vi bytte diariesystem förra året, de felregistrerades och kom därför aldrig med i beslutet, förklarar Hanna Ståhl, chef för kommunens bygglovsavdelning.

Misstaget upptäcktes av en av de som överklagat, som hörde av sig till kommunhuset och undrade vad som hänt.

– Det är bara att medge att vi missade detta, men rutinerna var nya för oss och alla kan göra misstag. Jag kan bara beklaga och säga att detta ska inte upprepas, säger Hanna Ståhl.

Nu har länsstyrelsen öppnat ärendet kring de överklagade ljusmasterna på nytt, bekräftar länsjuristen Ida Lindekrantz.

– Efter den information som kommit fram, så måste vi pröva de här överklagandena också, säger hon.

Innebär det att länsstyrelsens beslut kan bli ett annat?

– Det kan jag inte säga något om. Vi prövar de invändningar som de klagande har, som vi gör med alla överklaganden. Även om det är lite ovanligt att vi får in sådant här så sent, så är vi glada att vi nu fått dem, säger Ida Lindekrantz.

ANNONS

När länsstyrelsen avgjorde de tidigare överklagandena ansåg de att det allmänna intresset av att få upp ljusmasterna vägde tyngre än grannarnas olägenheter av ströljus i vardagsrummet. Grannarna har dock meddelat att de vill överklaga vidare och låta mark- och miljödomstolen pröva ärendet.

Mats H Ljungqvist

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Läs mer: ”Nästan overkligt att det är klart”

ANNONS