Ovanligt sen höst i år – då kan den komma till Kungsbacka

Sommaren dröjer sig kvar i Kungsbacka och hösten ser ut att bli ovanligt sen i år. För växter och djur kan det varma vädret få konsekvenser.
– Djuren är beroende av återkommande årstidsväxlingar, säger John Borlid, kommunekolog i Kungsbacka.