Ovanligt många fall av invasiva streptokocker i Halland

Hittills i år har 30 fall av invasiva grupp A-streptokocker rapporterats i Halland, lika många som normalt upptäcks på ett helt år. Bakterien kan leda till allvarlig sjukdom och i vissa fall död. I år har fyra barn i Sverige dött, senast en tvååring i Skåne.