Otydligheter finns kring den uppskjutna vården

Revisorerna har granskat hur Region Halland har hanterat den uppskjutna vården till följd av covid-19-pandemin. Även om mycket är bra finns det otydligheter som behöver redas ut.