Oroväckande utveckling – färre cancerfall upptäcks

Det finns ingen anledning att tro att färre personer drabbades av cancer 2020 jämfört med de senaste åren, ändå upptäcktes färre cancerfall. Troligtvis är det ännu en effekt av coronapandemin.