Oron stor när demensteam läggs ner ”Allt riskeras nu”

Demensteamet ska läggas ner och spridas ut på fyra stycken enheter i kommunen.
Nu sprider sig oron för konsekvenserna för patienterna.
– Om man förändrar någonting för en demenssjuk så riskerar man ett tvärtom-beteende, säger undersköterskan och skyddsombudet Nathaniel Lindén.