Tommy Rydfeldt har länge stridit för fler tågstopp i Åsa: ”Det är inte bra med en station som i stort sett inte används på helgerna.”
Tommy Rydfeldt har länge stridit för fler tågstopp i Åsa: ”Det är inte bra med en station som i stort sett inte används på helgerna.” Bild: Tobias Sandblom

Öppning för Köpenhamnsresor från Åsa: ”Liten risk att förslaget stoppas”

Hallandstrafiken vill införa stopp i Åsa för Öresundstågen till och från Danmark. I den nya kollektivtrafikplanen har man föreslagit att tågen stannar vid Åsa station under helgerna. Tommy Rydfeldt (L) tackar pandemin för genombrottet.
– Kollektivtrafiken blöder, så detta är en lämplig lösning.

ANNONS

Att Hallandstrafiken föreslår att tågen till och från Danmark gör stopp i Åsa under helgerna betyder inte att planen är spikad. Skånetrafiken och Västtrafik har sitt att säga till om, och i slutänden bestämmer Trafikverket. Men Tommy Rydfeldt, ledamot i Hallandstrafikens styrelse, och i regionstyrelsen, är positiv.

– Detta berör inte Skånetrafiken och Västtrafik. Den tiden det tar att stanna i Åsa regleras vid stoppet i Varberg. Så jag tror att risken att de ska protestera är väldigt liten, säger han.

Han är glad över att Hallandtrafikens styrelse var enig i frågan och tror att även Trafikverket kommer tycka att det är en bra lösning.

– Det har varit tal om att Västtåg skulle gå på helgerna, men det är för dyrt i dessa tider. Pandemin har påverkat kollektivtrafiken hårt. Så om vi får till ett stopp med Öresundstågen kan vi nog tacka dessa speciella tider för det, säger han.

Öresundstågen sträcker sig från Göteborg till Kungsbacka, söderut via stopp i Skåne över Öresundsbron till Köpenhamn. Efter en rad stopp når tåget slutligen Helsingör. Den slutliga tidtabellen kommer i november och börjar gälla i mitten december. Om Tommy Rydfeldt får sin vilja igenom så är hans nästa mål att även få till vardagsstopp i Åsa.

– Detta är ett första steg, men stopp på vardagar, utanför rusningstrafiken är ingen omöjlighet, säger han.

ANNONS