Okända planen – nytt pendelspår till Haga station

Kungsbacka kan få en helt ny superpendel längs 158:an, via Vallda och Särö, till Västlänkens station i Haga. Framtidsfrågan utreds i Göteborg och mark för spåren finns redan förberedd i Kungsbackas översiktsplan.
– Vi kallar den ”Säröbanan”, säger Agneta Nordström, kommunens infrastrukturspecialist.