Ökad brandrisk under jul och nyår när fler eldar hemma

Stigande elpriser och vinterkylan gör att allt fler eldar hemma. Ett levande ljus eller eld i kaminen är en bekvämlighet som tyvärr tillför risker.
– Folk sätter bara igång med att elda utan att vara medvetna om riskerna, säger Anton Nyblom, skorstensfejarmästare för Göteborgs sotningsdistrikt.

ANNONS
|

När vintermörkret lägger sig som ett svart moln över landskapet och kylan känns nästan outhärdlig finns det knappast något mer stämningsfullt än att tända ett levande ljus eller elda i spisen.

Men om man ska skapa en mysig stämning hemma måste man vara medveten om riskerna. Både räddningstjänsten och sotare upplever att allt fler bränder orsakas av okunskap.

– Många som eldar nu har inte eldat tidigare, vilket kan vara riskabelt. Många har inte koll. De bara sätter igång, berättar Anton Nyblom, skorstensfejarmästare för Göteborgs sotningsdistrikt och tillägger:

– Jag tror definitivt att det finns ökade risker nu när folk eldar själva. Många eldar fel eller för mycket i sin kamin.

ANNONS

Räddningstjänsten kontrollerar

Drastiskt dyrare elkostnader är en stor bidragande faktor till att många börjar använda sina gamla kaminer. Men då måste man, enligt Anton Nyblom, kontakta räddningstjänsten eller det lokala sotningsföretaget för att säkerställa att det inte tillkommer risker när man eldar.

– Räddningstjänsten gör en brandskyddskontroll och vi utför själva sotningen av kaminer och skorstenar, säger Anton Nyblom och tillägger:

– Vi åker ut om det finns risker och gör rent rökkanalerna.

Enligt Anton Nyblom är det många som är omedvetna om att skorstenar och kaminer ska kontrolleras och sotas minst vart tredje år.

– Det finns två intervaller, antingen sotar man varje år eller vart tredje år, säger han och tillägger:

– Annars finns det risk att en sotbrand startar, vilket riskerar att hela byggnaden brinner ner.

Anders Lundberg, brandingenjör för myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar också om vikten av att säkerställa att man eldar utan risker.

– Att eldstaden är kontrollerad och rengjord är bland de viktigaste åtgärderna för att undvika bränder som kan uppstå när man använder eldstaden, säger han.

Risk att hela huset brinner ner

Faran att elda i en kamin är inte primärt att det slår gnistor. Det som orsaker flest bränder är att kaminer är okontrollerade, vilket gör att det kan uppstå sotbränder. Sotbränder sker när tjära och restprodukter i en kamin blir överhettade och därmed börjar brinna. Då finns det en risk att fastigheten brinner ner.

ANNONS

– Man utsätter huset för mycket höga påfrestningar, säger Anton Nyblom.

Brandingenjörens viktigaste budskap

– Den bästa livförsäkringen är att man har fungerande brandvarnare, helst flera om bostaden är stor eller har flera våningar. En fungerande brandvarnare larmar så att man har möjlighet att agera eller utrymma innan det blir för sent, berättar Anders Lundberg.

Så eldar du säkert enligt MSB

– Följ eldningsinstruktionerna för din kamin eller eldstad

– Använd torr ved, då bildas mindre tjära

– Elda maximalt tre kilo ved per timme

– Låt kaminen svalna lika som du eldat den

– Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Andra sätt att bevara värmen hemma

– Ha fler mattor på golven

– Täta runt fönster och sprickor

– Ta på dig mer kläder

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

LÄS MER:Larm om brand i flerfamiljshus i Kungsbacka

LÄS MER:Satish var hemma när det började brinna: ”Satt i möte”

ANNONS