Förra S-kommunalrådet Åke Eliasson är en av arkitekterna bakom det nya förslaget till arvoden för fritidspolitiker. "Mer rättvist", säger han om systemet som ska bli bättre på att ersätta förlorad arbetsinkomst, när folkvalda tar ledigt från jobbet för att gå på nämndmöten.
Förra S-kommunalrådet Åke Eliasson är en av arkitekterna bakom det nya förslaget till arvoden för fritidspolitiker. "Mer rättvist", säger han om systemet som ska bli bättre på att ersätta förlorad arbetsinkomst, när folkvalda tar ledigt från jobbet för att gå på nämndmöten. Bild: -

Nytt förslag ska ge rättvisa politikerlöner

Efter drygt ett års utredande ligger ett utkast klart om nya löner till fritidspolitiker. Vinnarna är folkvalda som tvingas ta ledigt från jobbet för att gå på möten. Förlorare är alla politiker som är pensionärer.
– Mer rättvist så här, säger förra S-kommunalrådet Åke Eliasson, som är en av arkitekterna bakom förslaget.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kraven på att se över politikernas arvoden dök upp i den hårda debatten om kommunalrådens senaste lönehöjningar. Med ersättningar på över en miljon om året är Kungsbackas kommunalråd några av de bäst betalda i Västsverige. Samtidigt finns det fritidspolitiker som förlorar pengar när det tar ledigt från jobbet för att gå på nämndmöten. Arvodet, alltså ersättningen, är mindre än löneavdraget för att ta ledigt. Och att gå back ekonomiskt bara för att man har ett politiskt uppdrag lockar knappast fler att engagera sig politiskt, varnade systemets kritiker.

Miljöpartiets Emma Vildstrand gick till och med så långt att hon begärde särskild ersättning för förlorad arbetsinkomst. Detta efter att hon tvingats ta ledigt från lärarjobbet för att sitta på kommunstyrelsens möten. Kommunen sade dock nej till att betala ut mer än ordinarie arvode.

Efter flera hårda debatter om arvoden och ersättningar fick kommunfullmäktiges arvodesberedning till slut uppdrag att se över ersättningarna. Och de fick en tydlig instruktion att hitta ett mer rättvist system.

Nu ligger ett förslag färdigt.

I framtiden ska politiker få ett schablonarvode på ungefär 1 300 kronor, för möten upp till fyra timmar. Men, den som kan visa att man tvingats ta ledigt från jobbet ska kunna få ytterligare pengar, som ersättning för inkomstbortfallet.

– Principen är att man ska inte förlora pengar för att man har ett politiskt uppdrag. Och kan man visa upp hur mycket pengar man förlorat på att ta ledigt, så ska det också kunna ersättas fullt ut, säger Åke Eliasson, tidigare Socialdemokratiskt kommunalråd och nu en av de politiker som ingått i arvodesberedningen.

Det ska till exempel kunna ske genom att visa upp en lönespecifikation, där löneavdraget finns med.

– Som det ser ut nu så finns inget tak för hur stor den ersättningen kan bli. Så om det finns politiker som jobbar som läkare eller advokater så ska de också ersättas fullt ut för förlorad inkomst, säger Eliasson.

Han tvekar inte att kalla sig pappa till utkastet.

– Det har varit ett antal svängar i arbetet, men jag vill säga att det i stora drag är min modell vi nu lägger fram som förslag, säger Åke Eliasson.

Dessutom ska den totala kostnaden för politikerlöner inte öka.

– Nej, i princip inte. Och kommunalråden får inte ett öre mer pengar, säger han.

Men han väntar sig debatt när förslaget så småningom ska klubbas. För folkvalda som är pensionärer kommer i praktiken att få mindre pengar än kollegor med jobb.

– Politiker som är pensionärer har aldrig haft en spänn i löneavdrag, så man kan säga att de har fått bra betalt för uppdraget. Detta blir mer rättvist, säger Åke Eliasson.

Mest nöjd är han med att det nya systemet följer lagen, som säger att fritidspolitiker har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.

– Det system vi har nu är inte lagligt, det lever inte upp till lagstiftarens mening, säger Eliasson.

Miljöpartiets Clas Rosander är en av de politiker som varit drivande i debatten om nya arvoden. Han är framför allt nöjd med att det nu blir enklare att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

– Det var ju en av sakerna som vi ville förändra, så att Kungsbacka kommun följer lagen. Det är bra, säger han.

Däremot är han mindre förtjust över att systemet inte alls tittat på kommunalrådens arvode. De ligger på upp mot en miljon kronor om året och följder de högsta tjänstemännens löner. Hade kommunalråden gått med på att betalas som riksdagsmän, i praktiken en lönesänkning, hade det blivit mer pengar över till fritidspolitikerna, menar Rosander.

– I stället löser man detta genom att nalla på ersättningarna till de sämst betalda, alla pensionärer som sitter med politiska uppdrag. Jag kan tycka det är absurt att arvodesberedningen inte fick mandat att titta på det samtidigt, säger Clas Rosander.

Förslaget om nya arvoden till fritidspolitiker behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott nästa vecka. Det klubbas definitivt av kommunfullmäktige i juni men de nya reglerna börjar gälla först 2023.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Politikerlöner – omstridd och känslig fråga

I början av 2018 inleddes diskussioner om att höja kommunalrådens löner. Motiveringen var att de annars skulle tjäna mindre än topptjänstemännen i stadshuset. I mars 2018 klubbade kommunfullmäktige lönehöjningar på mellan 14 och 18 procent för Kungsbackas högsta politiker. Det gav kommunstyrelsens ordförande en årslön på över en miljon, en av de högsta lönerna i Västsverige.

Debatten lät inte vänta på sig. Kritikerna menade att det stack i ögonen att Kungsbackas styrande tjänade mer än riksdagsmän. De som försvarade höjningen ansåg det självklart att de med det högsta politiska ansvaret skulle ha bäst betalt.

Men chockhöjningen av kommunalrådens löner ledde också till en diskussion om fritidspolitikernas villkor. Det var den som mynnade ut i uppdraget att hitta ett mer rättvist arvode. Men politiker vet att utredningar om de egna lönerna knappast är några valvinnare. Därför brukar uppdraget ges till politiker som är sent i karriären, eller som har lämnat de hetaste uppdragen. Arbetet i fullmäktiges arvodesberedning har letts av KD-riksdagsmannen Larry Söder, tidigare skolpolitiker i Kungsbacka.

ANNONS