Ny trafikled kan dras genom Forsområdet: ”Otidsenligt”

En ny matarled för biltrafik kan komma att dras rakt genom Forsområdet och tvärs över Forsgårdens golfbana. Ett första utkast väntas bli offentligt efter årsskiftet men redan hörs kritiska röster.
– Jag ifrågasätter behovet, detta är en otidsenlig trafiklösning, säger Leif Fred, en av de som är kritisk till vägplanerna.