Nedskräpning runt behållarna är ett av problemen som oroar inför etableringen av en ny återvinningsstation. Arkivfoto.
Nedskräpning runt behållarna är ett av problemen som oroar inför etableringen av en ny återvinningsstation. Arkivfoto. Bild: Mats H Ljungqvist

Ny återvinning på gång i Särö

Problemet med den indragna återvinningsstationen i Särö kan snart vara löst. Bygglovshandlingar för en ny plats intill idrottsplatsen skickas in till kommunen inom ett par veckor. I bästa fall får Särö en ny återvinningsstation före sommaren.

ANNONS
|

Det blev ett ramaskri i Särö när återvinningsstationen med kort varsel drogs in i mitten av mars. Många protesterade för att behöva åka till Tingberget, Klovsten, Kullavik eller Vallda och det ansågs inte heller särskilt miljömedvetet att tvingas ta bilen för att kunna lägga sopor i återvinningen.

Anledningen var att bygglovet för återvinningen i Särö hade varit tillfälligt och upphävdes på grund av ett överklagande.

Det är inte kommunen utan FTI, förpacknings- och tidskriftsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationen. De hade ansökt om en annan plats men fick nej där också, och det var därför säröborna plötsligt blev utan.

Nu finns ett nytt ställe på förslag, intill idrottsplatsen, strax öster om 158:an, och FTI är mitt uppe i planritningen till ett nytt bygglov, berättar regionchefen Magnus Örnborg:

ANNONS

– Vi jobbar på det. Vi skickar in en bygglovsansökan till Kungsbacka kommun inom kort, det tar sannolikt inte mer än ett par veckor förrän de har den.

– Sedan är det upp till Kungsbacka, om alla instanser godkänner det.

Kommunen har ett par månader på sig att behandla ärendet när bygglovsansökan kommit in, vilket innebär att någon form av besked kan väntas före semestern.

– Vi sätter upp en ny återvinning så snart bygglovet vunnit laga kraft, säger Magnus Örnborg på FTI.

På Kungsbacka kommun säger förvaltningschefen för teknik, Kalle Lundgren, att återvinningsstationer inte är helt lätta att placera. Det är ganska vanligt med klagomål.

– Man vill ha dem nära och lättillgängliga på central plats men samtidigt inte för nära eftersom det innebär oljud och ökad biltrafik. Och så får de gärna stå lite diskret, men inte för undanskymt eftersom det ofta blir större nedskräpning då.

– Det är en balansgång att hitta sådana ställen.

Kalle Lundgren vill inte sia om hur det går med det nya platsförslaget för återvinningen i Särö. Det kan inte heller påskyndas, alla ärenden måste tas i turordning.

LÄS MER:Säröborna blir av med återvinningen – var ett svartbygge

På lång sikt hoppas han att återvinningsstationerna blir överflödiga. Många kommuner, bland annat Mölndal, har infört ett system som kallas ”fastighetsnära insamling” där alla hushåll får egna stora anpassade sopkärl där både plast, tidningar, glas och annat kan återvinnas.

ANNONS

– Vi hade just börjat prata om det när lagen om producentansvar kom, nu är det producenterna själva som ansvarar för att förpackningarna kan återvinnas. Det gör att den fastighetsnära insamlingen ligger lite på framtiden här i Kungsbacka.

ANNONS