Nu ska arbetet mot prostitution och människohandel förbättras

Länsstyrelsen i Halland deltar i ett samarbete kring ett nytt metodstöd. Syftet med stödet är att personal inom socialtjänsten ska bli bättre rustade i arbetet mot människohandel och prostitution.