Nu kallas Hallands 75-åringar till hälsosamtal

Under våren började fem utvalda vårdcentraler kalla 75-åringar till hälsosamtal. Nu implementeras det på alla regionens vårdcentraler och i slutet av året ska alla listade patienter födda 1948 ha fått erbjudande om hälsosamtal.