Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Niornas slutbetyg ojämnt fördelade i kommunen: ”Det är ett problem”

Pandemin har trots vissa farhågor inte haft någon negativ effekt på svenska elevers skolresultat. Men i Kungsbacka syns stora skillnader mellan de olika skolorna. På Gottskär Grundskola är samtliga niondeklassare behöriga till gymnasiet. På Älvsåkerskolan bara 75 procent.

För att komma in på ett yrkesprogram behövs minst godkänt betyg i totalt åtta ämnen, varav tre av dem är svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För att bli behörig på ett högskoleförberedande program behövs minst godkänt i tolv ämnen, varav tre är samma som för yrkesprogrammen.

En fjärdedel saknar behörighet i Älvsåker

Älvsåkersskolan är en av de mindre skolorna i kommunen, med endast 32 niondeklassare förra året. Av dem var alltså tre fjärdedelar behöriga att börja gymnasiet.

Jenny Petersson är nytillträdd rektor för årskurserna 6-9 och hon tycker det är svårt att uttala sig generellt om ett såpass litet underlag. Klart är dock att det finns, med Kungsbackas mått mätt, relativt många nyanlända elever på Älvsåkersskolan.

– Majoriteten av de som inte blev behöriga förra året läste svenska som andraspråk. Trots ett gott meritvärde i övrigt så fick de inte godkänt i svenska, engelska eller matematik, säger hon.

LÄS MER: Högre betyg men lägre kunskap – hård attack mot Engelska skolan

Introducerar nyanlända

På Älvsåkersskolan arbetar man med ett projekt som kallas uppstarten, som går ut på att introducera nyanlända elever, och deras vårdnadshavare för det svenska skolsystemet.

– Det handlar om att få en förståelse för skolan, och för att skapa ett förtroende, och det projektet fungerar väldigt väl, säger Jenny Petersson.

I Onsala ligger Gottskär grundskola, en annan av kommunens mindre skolor, som i sin tur hade 100 procent godkända niondeklassare förra året. Enligt högstadiepedagogen Emma Malmström har framgångarna delvis att göra med att eleverna gått länge på skolan.

– De flesta går här från förskoleklass, så vi har bra koll på eleverna och därför blir överlämningarna lyckade under hela skoltiden, säger hon.

LÄS MER: Rundvandring och taklagsfest – nya Varlaskolan klar om ett halvår

Analyserar resultatet

Malin Hammer har varit rektor på skolan i många år och säger att ett förbättringsarbete inleddes 2017, vilket innebär att man gör tät uppföljning med huvudmannen, samt arbetar med sambedömning.

– För att eleverna ska bedömas likvärdigt i alla ämnen har vi ämnesöverskrivande bedömning, vilket är oerhört viktigt, säger Malin Hammer.

Hon berättar också att Gottskär grundskola arbetar aktivt med studieron, och har inrättat rutiner som följs under alla lektioner. Dessutom analyserar personalen kontinuerligt elevgruppernas resultat.

”Det är ett problem”

Kungsbackas skolchef Maria Andersson menar att varje elev som går ut grundskolan utan fullständiga betyg är ett misslyckande och säger att det är överst på förvaltningens och skolans agenda att arbeta med det.

– Det är ett problem att inte 100 lyckas, det är inte okej.

Hon pekar på tre områden som förvaltningen fokuserar på. Dels undervisningens kvalitet i allmänhet, och dels på det matematiska lärandet.

– Vi ser att många skolor i kommunen har ett sämre resultat i matematik än i de andra ämnena.

Det tredje fokusområdet är jämställdheten mellan pojkar och flickor.

– Pojkar har sämre resultat än flickor, och det finns ingen förklaring som ursäktar det, så vi arbetar för att de ska ha samma förutsättningar, säger Maria Andersson

Olika skolor arbetar med olika verktyg beroende på vilka utmaningar de står inför och de har i uppdrag att analysera resultaten i olika ämnen och klasser.

Kungsbacka över rikssnittet

Kungsbackaelevernas meritvärde ligger över det svenska genomsnittet på 17 ämnen. Kungsbackas snitt är 240,4, jämfört med rikets på 232,1.

Meritvärdet är betygen omräknade från bokstäver till poäng, dividerat med antalet ämnen. I det genomsnittliga meritvärdet räknas bara de elever som har minst E, det vill säga lägsta godkända betyg, i alla ämnen. De som saknar slutbetyg i något eller några ämnen ingår alltså inte i snittet.

Smedingeskolan ligger lägst i kommunen, med ett genomsnittligt meritvärde på 221,0, medan Fullriggaren Malevik ligger överlägset högst med 286,2, framför KMS Kullaviks Montessoriskola med 266,9.

Kungsbacka kommuns genomsnittliga meritvärde har sjunkit något sedan läsåret 2019/20. Då låg snittet på 246,8 jämfört med senaste snittet som alltså ligger på 240,4. Om det är en effekt av ökad hemundervisning under pandemin går inte att utläsa av Skolverkets siffror.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.