Minutdrama för brandmän – måste locka fler till yrket

Deltidsbrandmännens tid för att åka på ett larm kan öka från fem minuter till åtta. För att förhindra det måste fler lockas till yrket.
– Det kan rädda liv, säger Claes Wästberg på räddningstjänsten i Frillesås.