Mer alkohol beslagtogs i Halland förra året

Tullverket gjorde fler beslag i Halland 2021 än året innan. Men det är en mindre ökning från redan låga nivåer till följd av både pandemin och det faktum att tullen inte har något fast verksamhet i länet.