Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De boende i Flohult är upprörda över kommunens planer på en avloppsledning, som riskerar att läcka ut i Lygnern. Från vänster: Esko Nieminen, Lennart Frisch och Hans-Herbert Koch. Bild: Tobias Sandblom Bild: Tobias Sandblom
De boende i Flohult är upprörda över kommunens planer på en avloppsledning, som riskerar att läcka ut i Lygnern. Från vänster: Esko Nieminen, Lennart Frisch och Hans-Herbert Koch. Bild: Tobias Sandblom Bild: Tobias Sandblom

Mark vill lägga avloppsledning i Lygnern – riskerar att läcka

Marks kommun vill lägga en avloppsledning i Lygnern. Där hämtar Kungsbacka sitt dricksvatten. Flera närboende rasar mot förslaget. De anser sig blivit förda bakom ljuset.
– Så här gör värstingarna, säger Lennart Frisch, granne och miljöexpert.

Ledningen kommer att vara 5,2 kilometer lång och gör tre strandhugg i Lygnern där många badar.

– Av en slump upptäckte en boende underlagen på kommunens hemsida. Ingen information alls lämnades till oss berörda. Ändå finns det stora anslagstavlor på orten. De vill inte ha några synpunkter. Det är så värstingarna gör. Kommunen borde tvärtom vara bäst i klassen, säger Lennart Frisch.

Lennart Frisch. Bild: Tobias Sandblom Bild: Tobias Sandblom
Lennart Frisch. Bild: Tobias Sandblom Bild: Tobias Sandblom

Han bor i Kungsbacka, men har sommarstuga i Flohult utmed Lygnern, tre kilometer söder om Sätila. Lennart Frisch är en auktoritet inom miljöbranschen.

– Jag har mångårig erfarenhet av att hantera den här typen av frågor såväl som tidigare beslutande på länsstyrelsen och numer som miljökonsult och miljörättsexpert.

Frisch är förvånad över att Marks kommun vill att ledningen går en halv meter ner i Hallands största sjö istället för på land.

– Att dra en avloppsledning genom vatten är förlegat. Så gjorde man för 50-100 år sedan. Avloppsledningen riskerar att brista och då kommer det att bli betydande utsläpp nära stränderna. I det så kallade samrådsunderlaget skriver kommunen att man räknar med att det cirka vart tionde år antingen blir ett okontrollerat utsläpp av avloppsvatten till sjön genom att rören spricker eller genom att en pumpstation bräddar, säger Lennart Frisch.

Han är orolig eftersom Kungsbacka har Lygnern som vattentäkt. Även Marks kommun planerar att ha det i framtiden.

– Kungsbacka ståtar ju med en väldigt bra vattenkvalitet. Man kan inte utesluta att det kan ha påverkan på dricksvattnet. Dessutom blir det ju en törn för det fina naturliv man förknippar med Lygnern. Det här är allt annat än vettigt och man försöker inte bara runda oss på ett fult sätt utan också Kungsbacka kommun genom att inte tillåta ett ”meningsfullt samråd” så som lagen kräver ska ske.

Lennart Frisch anser att Marks kommun inte har haft ett ”meningsfullt samråd” och inte heller har man undersökt andra alternativ för ledningen, att dra den på land exempelvis.

Kungsbacka kommun har fått tycka till om Marks planer på en avloppsledning i Lygnern.

Annika Malm, chef för vatten och avfall på Kungsbacka kommun. Arkivbild: Tobias Sandblom Bild: Tobias Sandblom
Annika Malm, chef för vatten och avfall på Kungsbacka kommun. Arkivbild: Tobias Sandblom Bild: Tobias Sandblom

– Klart att det är känsligt eftersom det är vårt råvatten. Men i nuläget är det också en risk eftersom det är enskilda avlopp som går ut i sjön. Dessa byggs bort nu. På det hela taget ser vi det som en förbättring, säger Annika Malm, enhetschef för vatten och avlopp på Kungsbacka kommun.

Teknikförvaltningen i Kungsbacka har dock ställt en rad frågor till kollegorna i Mark.

– Vi vill att de visar hur de ska se till att inget händer, att det inte blir läckage och om något händer, så vill vi att de har en strategi för hur de ska göra. Att det larmas och att det stoppas. Vi hämtar i och för sig vårt vatten långt därifrån, men vi vill att man minskar risken för ett läckage.

Har ni fått svar på era frågor?

– Det här är en process och de tar in synpunkter. Vi ställde många frågor, men det var för att vi hade en möjlighet att göra det, säger Annika Malm.

Marks kommun vill ha frågorna per mejl. Jenny Forsberg, teknisk chef svarar.

Det finns kritik mot att ni inte annonserat samrådet tillräckligt tydligt. Hur ser ni på det?

– Vi har skickat ut samrådet brevledes till de som är särskilt berörda, sen har vi annonserat till allmänheten i tre olika tidningar och lagt ut handlingarna på vår hemsida. Vi tycker att vi har varit tydliga.

Kungsbacka tar sitt dricksvatten från Lygnern och det finns en oro för läckage. Hur ser ni på det?

– Vi förstår att allmänheten är oroliga för att ett läckage ska ske. Därför ser vi över teknikval och risker som är förknippat med eventuella läckage som kommer finnas med i vår tekniska beskrivning framöver. Det vi ser nu är att vi kommer plocka bort mycket av de enskilda avlopp i Flohult och Dyrenäs som idag enligt vår mening löper högre risk att läcka avloppsvatten ut i Lygnern än sjöledningen. I januari stängde vi även ner Sätila reningsverk och pumpar det avloppsvattnet till Skene vilket är en miljöförbättring för Lygnern, säger Jenny Forsberg, som säger att de undersökt sjöbotten, som visar att den är jämn och fin där ledningen ska dras.

Varför drar ni inte ledningen på land?

– Ledningen är planerad att läggas på sjöbotten i Lygnern för att vi ser en större rimlighet i kostnaden för anläggandet och att naturmiljön i området inte påverkas lika mycket.

Tobias Sandblom

[email protected]