Kent Isaksson, hamnkapten i Kungsbacka Båtsällskap, tycker det känns bra att processen kommer igång. ”Vi kan inte annat än välkomna detta”, säger han.
Kent Isaksson, hamnkapten i Kungsbacka Båtsällskap, tycker det känns bra att processen kommer igång. ”Vi kan inte annat än välkomna detta”, säger han. Bild: Mats H Ljungqvist

Mångmiljonsatsning ska stabilisera ån – och ge ny båthamn i Kolla

Kungsbackaåns stränder ska säkras mot rasrisk, från båthamnen och ända upp till ishallen. Satsningen beräknas kosta 50 miljoner kronor och innehåller också ny båthamn, nya båtupplag, ett promenadstråk och en ny gångbro över till Kollasidan.
– Får vår del känns det bra att processen kommer igång, säger Kent Isaksson, hamnkapten på Kungsbacka Båtsällskap.

ANNONS
|

Projektet handlar om att stabilisera och förstärka strandbrinkarna för att undvika rasrisker, från Inlagsleden i söder och ända upp till bron vid ishallen. Hela markområdet bedöms vara instabilt, konstaterar flera konsultrapporter som gjorts sedan 2016. Planen är att både påla och schakta för att minska riskerna för skred ner i Kungsbackaån. Samtidigt vill kommunen bygga ett promenadstråk längs ån, för att knyta samman området med innerstaden och kvarteret Aranäs.

LÄS MER:Politikerna fick gå på plankan när båtsällskapet firade 100

– Vi vill göra hela området tryggare och mer tillgängligt för alla. Som det ser ut idag så är det otryggt att röra sig inne kring alla båtskjul med platspresenningar. Tanken är att vi ska göra något riktigt fint, detta är en del av att öppna upp hela Kungsbackaån för allmänheten, säger samhällsbyggnadschefen Emma Kjernald.

ANNONS

Ny båthamn

Satsningen beräknas kosta mellan 40 och 50 miljoner och har precis fått tummen upp av kommunledningen. I planerna ingår också att säkra upp nytt klubbhus och nya båtupplag för Kungsbacka Båtsällskap, som har sin hamn i södra delen av området.

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef.
Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef. Bild: Robin Aron

LÄS MER:Båtsamverkan minskar stölderna i Kungsbacka: ”Det gör skillnad”

– Där kommer båtsällskapet så klart att vara en part i planeringen kring hur detta ska utformas. Sedan när det gäller hur kostnaderna ska fördelas – den diskussionen finns, men har precis påbörjats, säger Emma Kjernald.

Historisk mark

Kungsbacka Båtsällskap fyllde 100 år i somras och har sedan 80-talet haft sin hamnanläggning på Inlag. Klubben arrenderar marken av kommunen och sköter om alla båtplatserna i ån, ända upp till innerstaden. Att området är instabilt och med skredrisker har klubben fått kännedom om först på senare år.

– Vi brukar låna ut mark för att husbilar ska kunna parkera i samband med Aranäs Open, men för några år sedan stoppades det, just med hänvisning till stabiliteten i marken. Det var egentligen först då vi insåg att det fanns risk för skred och ras, säger Kent Isaksson, hamnkapten och en av veteranerna i Kungsbacka Båtsällskap.

Bra vara igång

De är glada att kommunen nu sjösätter satsningen på området.

– För vår del känns det bara bra att den här processen kommer igång. Det innebär att vi i framtiden kan göra fler satsningar i hamnen. Som det är nu får vi bara förnya arrendet i tvåårsperioder. Det har varit för lite för att vi ska våga investera hundratusentals kronor i nya lokaler eller anläggningar, säger han.

ANNONS

LÄS MER:Så mycket tjänar cheferna i Kungsbacka kommun

Kent Isaksson, hamnkapten i Kungsbacka Båtsällskap.
Kent Isaksson, hamnkapten i Kungsbacka Båtsällskap. Bild: Mats H Ljungqvist

Så sent som i mitten av 2010-talet fanns tjänstemän i stadshuset som ville riva bort båtskjulen i hamnen, eftersom de byggts utan bygglov och ansågs förfula stadsmiljön. Att kommunen nu satsar stora pengar på en ansiktslyftning i området kan också ses som ett erkännande av klubben.

– Jag tror att de allra flesta idag vill ha kvar oss härute. Vi kan inte annat än välkomna det här och vår förhoppning är det också ska kunna leda till både fler båtplatser, och bättre uppläggningsplatser för båtar på land, säger Kent Isaksson.

LÄS MER:Båtsamverkan har drivit tjuvarna till östkusten

Behöver tillstånd

Men processen kan ta tid. Kommunen kommer med all sannolikhet att behöva en vattendom, eftersom förstärkningsarbetet och pålningar sker i eller nära vatten. Dessutom konstaterar kommunens utredare att ”bottensedimenten bedöms vara kraftigt förorenade” och att det kan behövas någon form av miljötillstånd för att ge sig ner och röja i åbotten.

Kungsbacka båtsällskap har dryga 200 båtplatser vid bryggor i Kungsbackaån, ända upp till innerstaden. Nere på hamnanläggningen i Inlag finns också 120 uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS