Många skräcklarm under sommaren på Ekhaga äldreboende

En lex Sarah-rapport har skrivits om vård- och omsorgsboendet Ekhaga. Där framkommer det att vårdtagarna under sommaren fått lida till följd av låg kompetens bland vikarier. Bland annat har patienterna legat i avföring och inte fått sina mediciner.
– Nu är botten nådd, säger Ann-Helen Svensson, enhetschef för hemsjukvården på Kungsbacka kommun.