Många och allvarliga brister i nya badhuset – besökare till akuten: ”Skandal”

Badhuset är Kungsbackas största satsning någonsin. Det kostade 398 miljoner kronor. Men Kungsbacka–Posten kan avslöja en stor mängd brister i byggnaden. Besökare har skurit sig och fått åka till akuten, simmare har drabbats av problem med andningen, vatten har läckt genom taket, kakel har lossnat och trasiga bänkar i bastun har orsakat problem.
– Det är klart att det är felkonstruerat, säger Mats Söderström, tf fastighetschef.

ANNONS

Budgeten var satt till 426 miljoner kronor. Men när allting summerats, kunde man konstatera att badhuset blev 28 miljoner kronor billigare än beräknats – 398 miljoner kostade det.

Ändå med råge Kungsbackas största satsning någonsin.

Sammanlagt 21 sidor med fel

Kungsbacka–Posten har begärt ut samtliga felanmälningar gällande badhuset sedan invigningen i maj 2020. Det handlar om totalt 553 ärenden på 21 välmatade sidor.

– Vi är absolut nöjda med helheten, men i en ny byggnad är det alltid en mängd fel. Det är helt normalt. Ett badhus är också det mest komplexa man kan bygga. Där får man räkna med att det blir ännu mer. Men alla fel som uppkommer ska åtgärdas, säger Ulrika Granfors, förvaltningschef på kultur och fritid i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka badhus.
Kungsbacka badhus. Bild: Ellinor Svensson

Bland felen finns en del mindre allvarliga. Men det finns även fall där människor kommit till skada eller riskerat att göra det.

Igår fick jag skicka en kille till akuten då han skar sig djupt och fick sy 6 stygn.

Bland anmälningarna kan man läsa:

”I familjedelen är det en vass kant i strömmen som folk skär sig på”.

”Finska bastun på relaxen sticker små spik upp ur plankorna.”

Och så det kanske mest allvarliga:

”Det är 6 personer som har skurit sig på undervisningsbassängen 1 och 2 under helgen... Vi har kollat och skruvarna sticker ut samt att det finns vassa kanter och en stor glipa där hissen åker ner där man kan skada sig och fastna. Igår fick jag skicka en kille till akuten då han skar sig djupt och fick sy 6 stygn”.

Trät slår sig i bastun och gäster fastnar.

”Plankor i relaxen är fortfarande lösa och spikar sticker upp”.

”Trät slår sig i bastun och gäster fastnar”.

Riskerar att åka in i väggen

”Blå vattenpister farliga! Åker in i vägg i landningsbassäng.”

”I 50-metersbassängen på bana 4 är ”ståkanten” på djupa sidan vass. Flera kunder som skurit sig där.”

– När invånare skadar sig, så är det verkligen en allvarlig brist. Det kan ju antingen handla om ett fysiskt fel i badhuset. Sen kan det vara hur man som invånare använder badhuset, säger Ulrika Granfors.

Hon säger att kommunen ständigt ser över rapporter och att det kommuniceras mellan förvaltningar.

– Vi ser ständigt över tillbud och hur vi ska göra för att det inte ska uppstå igen.

Men att laven slår sig, att gäster fastnar och att det sticker upp spikar. Är inte det för dåligt?

– Jag vet inte vad man ska kalla för dåligt, men det ska vi varje fall inte vara så i en bastu. Men när något sådant här uppträtt, så har vi direkt aviserat det och tagit det med byggaren, säger Ulrika Granfors.

Många byggtekniska fel

I juli förra året upptäcktes att kakelplattor lossnat från fasaden. Ingen person skadades dock.

En del inrapporterade fel handlar om byggtekniska brister. Lossnade kakelplattor inne i badhuset finns det många anmälningar om.

”Brunnarna under rutschkanan funkar inte som dom ska. Dom kan inte svälja vattnet som kommer när folk åker ner. Detta är AKUT!”

”En centimeter vatten över hela golvet, flöt runt vatten ute i receptionen och shoppen”.

Det läcker ur fogarna i herrarnas omklädningsrum. När duscharna startas kan man se att det börjar rinna ur fogen.

”Elcentral på herr omklädning ej tätad och fogad. STOR risk att vatten läcker in och skadar elektronik”.

”Det läcker ur fogarna i herrarnas omklädningsrum. När duscharna startas kan man se att det börjar rinna ur fogen”.

Läcker mellan våningarna

Just läckande vatten är ett problem som tycks ha pågått länge. I januari 2021 rapporterades:

”Läcker igen från taket i receptionen. Står nu 5 hinkar och fångar upp vatten för att inte någon ska halka. Detta har varit ett problem sedan innan jul.”

En månad senare:

”Rinner vatten från receptionen vid vändkorsen”.

”Spolar man uppe vid starten av rutschkanan, rinner det ner vatten i hiss och det blir rost”.

En del problem har rapporterats in även under 2022. Bland annat rinner det vatten mellan våningarna.

”Vid spolning i dusch och bastu (utebastu) på relaxen, så började det droppa från taket vid vändkorsen utanför receptionen.”

Problem med olika bastur

Liknande händelser har skett både 2021 och 2022.

Flera rapporter handlar om att golv lutar fel och att det är återkommande problem med olika bastur.

Vi har simmare som knappt får luft när de tränar och måste uppgradera sina mediciner mot astma. Ska det vara så i en ny fin anläggning?

Ständigt återkommande klagomål handlar om ventilationen och dålig lukt i badhuset.

”Återigen fel på ventilationen i simhallen. Helt otroligt att detta inte åtgärdas. Det är bråttom dessutom. Vi har simmare som knappt får luft när de tränar och måste uppgradera sina mediciner mot astma. Ska det vara så i en ny fin anläggning?”

Anmälaren skriver att hen påpekat problemet i nästan ett års tid. ”Skandal helt enkelt att detta inte är fixat”.

Svårt att få luft

Dålig ventilation har upplevts lite överallt i det stora huset. Både i simhallen och i gymdelen.

”Ventilation i familjebad skitkass. Fick ingen luft...”

”Kunderna klagar på ventilation i gym”.

”Det luktar väldigt unket inne i undervisningsbassäng 1”.

”Kolla över ventilation i familjedelen i simhallen. Det svider i folks ögon när de vistas där”.

”I familjebadet luktar det fuktigt/mossa”.

Är det godtagbart med så här dålig ventilation?

– Det är jättesvårt att få ett inomhusklimat att bli perfekt direkt. Det är stora luftmängder, stora fönster där det är kallt och varmt. Att det hela tiden ska upplevas som en god ventilation är jättesvårt. Det är väldigt avancerade styrsystem som ska sköta detta. Det är en intrimningsperiod, det är inget man lär sig första dagen, säger Ulrika Granfors.

Hon tillägger:

– Man kan fråga sig hur lång den perioden ska vara. Den ska så klart vara så kort som möjligt.

När tror du antalet felanmälningar planar ut?

– Det brukar vara fem års garantitid på vissa saker och två år på andra. Under den perioden kan det uppstå fel. Men det är ju inte det vi vill, ingen vill det. Jag hoppas det blir bättre och bättre och det upplever jag att det blir.

Mats Söderström är tf fastighetschef på Kungsbacka kommun. Han säger att kommunen lägger mycket tid på felen som uppstått.

– Klart det är tråkigt att det blir så många fel. Badhus är komplicerat och det är mycket teknik som ska fungera. Vi har aldrig byggt ett badhus av den här kalibern tidigare, säger Mats Söderström.

Trodde du att det skulle vara så här många fel?

– Nej, det trodde jag inte. Förhoppningen var att det skulle vara en besiktning och sen skulle det vara bra. Men det är väldigt många fel. Samtidigt har vi ett fortsatt bra samarbete med entreprenören.

Mats Söderström, tf fastighetschef.
Mats Söderström, tf fastighetschef. Bild: Mia Sandblom

Vilket fel har varit värst?

– Det har varit så många fel, det är svårt att säga. Men om folk skadar sig, så är det ju allvarligt.

Ska det vara så att det rinner vatten mellan våningarna?

– Det är klart att det är felkonstruerat på vissa saker. Om det hade varit korrekt utfört, så hade det inte runnit vatten på det sättet. Men jag tycker ändå att vi kommer framåt, säger Mats Söderström.

Borde ha upptäckts vid besiktningen

Kristina Karlsson (C) är ordförande i nämnden för kultur och fritid. Hon poängterar att hennes nämnd ansvarar för driften, men inte för upphandlingen.

– Det är absolut inte roligt när olyckor inträffar och speciellt inte när besökare drabbas. Det här är saker som man borde ha upptäckt vid slutbesiktningen, kan jag tycka, säger Kristina Karlsson.

Fritidschefen Jessica Wibeck säger att de hyr anläggningen av fastighetssidan på kommunen. Hon säger också att kommunen har ett bra samarbete med Medley, som driver badhuset.

– Vi har haft möte varje fredag om fel i badhuset. Jag har så klart också reagerat över vissa saker, som spikar i bastun, säger Jessica Wibeck.

Har ni reagerat över att det varit många fel?

– Vi har jobbat med de här frågorna och det är klart att vi har diskuterat felen. Bland annat de som gäller ångbastun, som inte fungerat som den ska, säger Jessica Wibeck.

Maria Rosenberg är verksamhetschef för projektavdelningen. Hon berättar att de tar hand om varje felanmälan för sig, men anser samtidigt att det inte varit fler än vanligt.

– Att besökare tvingas åka till akuten är så klart inte vanligt, så ska det självklart inte vara. Men det var nyligen tvåårsbesiktning och den gick bra, ett gott betyg, säger Maria Rosenberg.

Byggaren skäms inte

Magnus Attemalm är vd på Betonmast, som var huvudentreprenör för Kungsbacka badhus:

– Vi skäms inte för det vi lämnat ifrån oss. Det var nyligen en garantibesiktning och den hade några anmärkningar, men inga större grejer. Sen är det en stor underhållsfråga angående städning och liknande, säger Magnus Attemalm.

Men ska det exempelvis rinna vatten mellan våningarna?

– Jag har inga sådana detaljer på stående fot. Jag kan tyvärr inte svara på det utan måste passa på den frågan, säger Magnus Attemalm.

LÄS MER:Kommunens elnota – 53 miljoner: ”Vi jobbar ständigt med att effektivisera”

LÄS MER:Ishallen sjunker – byggs om för 20 miljoner: ”Kirurgiskt arbete”

LÄS MER:Emma Igelström har hittat hem i Kungsbacka

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS