M-topp i Kungsbacka om skolmaten: ”Ta bort köttfria dagen”

M-toppen Emanuel Forsell vill skrota den helvegetariska dagen i bamba. Det yrkandet tänker han lägga när utredningen om valfrihet i skolmaten presenteras.
– Politiker och tjänstepersoner ska inte tvinga barn att vara vegetarianer, säger han.