Liknas vid en sekt – etablerar sig i Särö

Plymouthbröderna beskrivs som en sekt. Medlemmar i församlingen får inte full tillgång till internet, de får inte äta måltider med andra än församlingsmedlemmar, inte se på tv och inte läsa vid universitet. Nu vill de etablera sig i Särö. Bland annat kommer de att bygga en egen kyrka. Grannar är i uppror.

ANNONS
|

I världen finns endast omkring 400 000 Plymouthbröder. I Sverige är antalet bara omkring 300-400 personer. De beskrivs som en sekt som äter tillsammans under det som kallas ”Herrens måltid”. Endast medlemmar i församlingen tillåts under måltiderna.

I Hyltebruk driver församlingen en egen skola, Laboraskolan. Den har varit skandalomsusad och står under ständig uppsikt från Skolinspektionen, som gör återkommande kontroller. En före detta rektor på skolan vittnade i tv om hur skolan tar bort litteratur, vilket man fått kritik för. Dessutom stängdes internet ner. Istället skapades ett internt intranät där medlemmar från församlingen bestämde vilka sidor som fick visas. Endast godkända sajter fick vara med. Google och Wikipedia är exempel på sidor som censurerades.

ANNONS

Före detta rektorn, Kjell Blomster, har sagt till Dagens Arbete:

– Genom att tillåta skolan hjälper staten till att föra över sektkulturen till ännu en generation.

Många av medlemmarna i Plymouthbröderna är framgångsrika företagare. En av dem är Rolf Skinner, som nu vill etablera sitt företag i Särö. Dit kommer även en del av församlingen nu att etableras. Enligt uppgifter till Kungsbacka-Posten har församlingen försökt köpa en lokal i Kungsbacka kommun där de planerar att öppna ytterligare en friskola, något köp har inte blivit av än.

– Vi kommer att bygga en lagerlokal och kontor. Jag flyttar mitt företag från Hisingen till Särö. Det kommer även att finnas en slags utställningarlokal i byggnaden. Där demonstreras badkar och annat, men det är bara till återförsäljare som ska utbildas. Butikshandel medges inte i detaljplanen och det kommer jag inte att ha heller, säger Rolf Skinner, som äger företaget Nordhem.

Utöver företagslokalerna kommer även en samlingslokal för gudstjänster att byggas på platsen.

– Men samlingslokalen har inget med mitt företag att göra. Jag är bara medlem i församlingen. Det är två olika saker och viktigt att hålla reda på. Men det stämmer att vi bygger i samlingslokal, eller en kyrka om man så vill, vid tomten närmast däckfirman. Det blir ingen moské, vi är kristna. Byggnaden blir ganska diskret utan torn eller spiror, säger Rolf Skinner.

ANNONS

Byggprocessen har dragit ut på tiden på grund av överklaganden. Under tiden har Plymouthbröderna en annan lokal, i Varlaområdet i Kungsbacka. Där, i industrilokalen, hålls gudstjänster temporärt.

– Jag kan inte säga hur länge vi kommer att vara i den lokalen. Det är ju en del grannar i Särö som tycks dra det här hur långt som helst genom att överklaga.

Hur ser du på deras överklaganden?

– Jag tycker att de bygger det på felaktiga argument. De har skaffat sig information på internet och man har ju lärt sig att man ska vara källkritisk. Det är tråkigt för jag har försökt att prata med dem, men de vill inte lyssna. De har redan bestämt sig för vad de tycker. Vi vill bara vara vänner med alla och inte ha några fiender. Vi är inga farliga människor, säger Rolf Skinner.

Att Plymouthbröderna skulle starta en friskola i Särö, likt den i Hyltebruk, förnekas av Rolf Skinner.

Kommer ni att starta en skola i Särö?

–Vi har inga planer på att starta en skola i Särö. Det finns inga planer på att starta en friskola i Kungsbacka kommun överhuvudtaget.

Hur skulle ni beskriva er församling?

– Vi är en frikyrklig församling med protestantisk grundtro. Kanske ses vi som mer bokstavstrogna och strikta än andra församlingar.

ANNONS

Hur ser du på att ni har fått stämpeln som en sekt?

– En sekt har tidigare innefattat alla som frångått Svenska kyrkan, och det är ju väldigt många. Men den benämningen gäller ju inte längre på en sekt och vi är ingen sekt, säger Rolf Skinner.

Men bland annat får ni ju inte äta tillsammans med andra än de som är medlemmar i församlingen?

– Alla sådana svar hittar du på internet om du går in på vår hemsida, säger Rolf Skinner.

Två av grannarna som engagerat sig i Plymouthbrödernas etablering i Särö är Charlotte Nord och Peter Borg, som båda bor i närheten av den aktuella tomten.

– En av sakerna som jag vänder mig mot är samlingslokalen. Den är på 400 kvadratmeter, som är väldigt stort. Där ska de äta tillsammans, men enbart på helger, sägs det. Det finns väl inget som inte säger att de även kommer att vara där mitt i veckan? Då blir det väldigt mycket mer trafik, säger Charlotte Nord.

Hon är inte heller tillfreds med de religiösa inslagen som församlingen sprider.

– När man läser om Plymouthbröderna, så förstår man att det inte är någon vanlig organisation. Det verkar vara sektliknande. Då blir det etiskt tveksamt. Vi vill inte vara så nära människor som inte delar våra grundvärderingar beträffande människors lika värde exempelvis. Bara det att de inte äter tillsammans med andra personer för att dessa, enligt Plymouthbröderna, är ”orena”. Vi tänker också att risken finns att värdet på våra hus sjunker. Det är inte alls otänkbart att det spelar in för en familj som tänker investera i ett hus till familjen att huset ligger så nära en samlingslokal för vad som i många artiklar kallas för en ”sekt”.

ANNONS

Charlotte Nord säger att de boende runtomkring har varit förtjusta i den natur som finns på platsen, med hästhagar och liknande.

– Jag vet att de dragit igång liknande projekt på andra ställen. Vår förhoppning är att de trivs bättre där och kanske struntar i att etablera sig i Särö, säger Charlotte Nord.

Peter Borg anser att huvudbyggnaden, lagerlokalen, inte passar in på platsen. Det är hans huvudargument för att Plymouthbröderna inte ska få bygga där.

– Den passar inte in alls. Det blir en stor lagerlokal som inte passar in i miljön, det är det allvarligaste. Kyrkan kan vi inte säga så mycket om även om inte delar deras uppfattningar, säger Peter Borg.

Han menar det är tydligt att rörelsen försöker få fäste i Kungsbacka och Särö med omnejd.

– De har ritualer där de äter tillsammans och anser det är för långt att åka från Hisingen och till Särö för att göra det. Därför tror jag att de även kommer att dra igång en friskola även här. Den nuvarande samlingslokalen ska bara vara tillfällig innan de kan bygga en större. Vår tanke är att de kanske bygger en ny samlingslokal och låter den gamla vara en friskola, säger Peter Borg.

ANNONS

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka, berättar att kommunen nyligen skickat in ett förtydligande om den överklagade detaljplanen.

– Det var något mark- och miljödomstolen begärt, det gällde vissa delar av plankartan där vi förtydligat vårt yttrande, och det har vi gjort, säger hon.

Vilken bedömning gör kommunen över att det är ett omstritt religiöst samfund som ligger bakom ansökan?

– Ingen alls. Vår uppgift är att behandla alla lika, vi kan inte ta hänsyn vilka eller vilket företag som ligger bakom, det är inte vår rätt. Vi kollar detaljplanens utformning, men som myndighetspersoner har vi ingen rätt att bedöma vem som söker.

Grannarna är oroliga att detta bara är början, att samlingslokalen så småningom ska bli friskola?

– Det går inte. Det får man inte. Detaljplanen är planlagd för samlingslokal och verksamhetslokal, inget annat, säger Emma Kjernald.

Detta förbjuds medlemmarna att göra

Se på TV, lyssna på radio

Läsa vid universitet

Kandidera eller rösta i politiska val

Ta livförsäkring

Bära vapen

Delta i fackförening, yrkesförening eller någon grupp som omfattar icke-medlemmar av kyrkan.

Bo eller äta tillsammans med icke-medlemmar

ANNONS