Lärartätheten mycket låg i Kungsbacka: ”Resultatet av många års besparingar”

Lärartätheten är extremt låg i Kungsbacka. På gymnasieskolorna ligger kommunen bland de tio sämsta i hela landet och näst sämst i Göteborgsregionen.
– Det här är resultatet av många års besparingar, säger Frida Hagelin.