Landshövdingen: ”Behöver förbereda oss för varmare och torrare somrar”

Hetta, torka och vattenbrist är inget nytt för Brittis Benzler. Nu redogör hon för sina tankar om hur Kungsbacka och övriga Halland behöver ställa om. Och mycket handlar om mentalitet, enligt landshövdingen.
– När det råder bevattningsförbud så kan man inte fylla poolen med kranvatten, säger hon.