Läkare kritiseras – kollade i en anställds journal

En läkare på Kungsbacka sjukhus kollade i en av sina anställdas patientjournal i samband med coronaprovtagning. Nu riktar IVO kritik mot läkaren som bedömer att hen inte haft skäl att titta i journalen.

ANNONS
LocationKungsbacka|

Händelsen inträffade under våren 2020 då den anställde på Kungsbacka sjukhus fått luftvägssymtom och blev ombedd av sin närmsta chef, läkaren, att ta ett coronatest på en vårdcentral. Dagen efter provtagningen ringde läkaren den anställde och sa att hen läst dennes patientjournal, för att titta på provresultatet.

LÄS MER:Stjärnan om skräckskadan och operationen: ”Ville bara till sjukhus”

Upplevde det som integritetskränkande

Elva gånger har läkaren öppnat personens journal efter provtagningstillfället och ibland haft den öppen så länge som tio minuter. Den anställde upplevde det som en kränkning av den personliga integriteten och händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO riktar nu kritik mot läkaren och skriver i sitt beslut att det inte har funnits något samtycke från den anställde att chefen skulle få ta del av dennes journal.

ANNONS

IVO ser heller inte att det finns andra skäl till läkarens agerande eftersom det var en annan läkare som utförde provtagningen.

LÄS MER:Ansträngt personalläge på sjukhusen – dubbelt så stor frånvaro

”Ville ge provsvaren så snart som möjligt”

Läkaren säger att hen hjälpte till med att anordna provtagning och trodde därför att hen också skulle ge provsvaret. Chefen ville ge provsvaret så snart som möjligt och gick därför in i journalen flera gånger och hen jobbade med andra saker samtidigt så därför var journalen öppen under längre tid.

LÄS MER:Smittspridningen slår nya rekord i Halland

IVO anser inte att läkaren har haft rätt att titta i den anställdes journal. Myndigheten polisanmälde även händelsen för dataintrång men förundersökningen har lagts ner.

”Även om agerandet inte har bedömts utgöra en brottslig gärning anser IVO, utifrån de omständigheter som har framkommit, att åtgärden att ta del av en anställds patientjournal har skett i strid mot bestämmelsen i patientdatalagen. XX kan därför inte undgå kritik.”

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS